ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Μεταφορική εταιρία
Τοποθεσία: Αγρόκτημα Καλοχωρίου Αγροτ. Αρ. 287
Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αποθήκης επιφάνειας: 750m2
Διώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας: 200m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου