ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Επεξεργασιά και εμπορία ξυλείας
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη Αγρόκτημα Άβαντα αγροτ. Αρ 1908-1909
Μελέτη επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 4900m2
Διώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας: 215m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου