ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Διώροφη οικοδομή δύο κατοικιών και δύο ισόγειων καταστημάτων επιφάνειας: 206m2
Τοποθεσία: Νέα Φλογητά Χαλκιδικής ΟΤ127 ΟΙΚ.824
Κατασκευή - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου