ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Παραγωγής χαρτιού μικροβελλέ και κυτίων
Τοποθεσία: Σταυροχώρι, Κιλκίς, αγροτ. αρ. 311-312
Κατασκευή μεταλλικών βιοτεχνικών κτιρίων επιφάνειας: 9000m2
Μελέτη