ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Παραγωγής χαρτιού μικροβελλέ και κυτίων
Τοποθεσία: Σταυροχώρι, Κιλκίς, αγροτ. αρ. 324-325
Μελέτη επίβλεψη προσθήκης μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 1870m2