ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ & ΝΕ

Μονάδα ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Τοποθεσία: Αγρόκτημα Άσπρου Ν.Κιλκίς
Μελέτη επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 4850m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου