ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ

Εισαγωγές εμπορία υλικών επιπλοποιίας
Τοποθεσία: Μαγνησίας 16 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Κατασκευή μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 1300m2
Τριώροφου μεταλλικού κτιρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας: 540m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου