ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Βιοτεχνία κατασκευής ειδών συσκευασίας
Τοποθεσία: ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΑΓΡΟΤ. ΑΡ. 216
Μελέτη κατασκευή και επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 970m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου