ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΕ

Επεξεργασιά και εμπορία υαλοπινάκων
Τοποθεσία: Σίνδος Αγροτ. ΑΡ.1515
Μελέτη κατασκευή και επίβλεψη μεταλλικού κτιρίου αποθήκης επιφάνειας: 2400m2