ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο και στέγη επιφάνειας: 102m2
Τοποθεσία: Λιτόχωρο Πιερίας ΟΤ206 ΟΙΚ.07
Μελέτη κατασκευή και επίβλεψη
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου