ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έκθεση αυτοκινήτων - συνεργείο
Τοποθεσία: Επαρχ. Οδός Θεσσαλονίκης – Ν.Μηχανιώνας
Κατασκευή υπογείου από σκυρόδεμα επιφάνειας: 1060m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου