ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γεωπόνος
Τοποθεσία: Καβάσιλα Ημαθείας, αγροτ. αρ. ΑΤ131
Κατασκευή μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 360m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου