ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – TECHNIK SYSTEM

Πώληση μηχανημάτων κατασκευής κουφωμάτων
Τοποθεσία: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΤ 53β
Κατασκευή και επίβλεψη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας: 1700m2
Διώροφου κτιρίου γραφείων από σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας: 550m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου