ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Βουλκανιζατέρ αυτοκινήτων – συνεργείο – ηλεκτρολογείο
Τοποθεσία: N. Mαγνησία Δήμος Εχεδώρου
Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου επιφάνειας: 3250m2
Κατασκευή υπογείου από σκυρόδεμα επιφάνειας: 800m2
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου